18 yaşınadək uşaq və yenİyetmələrə, hamİlə və süd verən qadınlara, sİnİr sİstemİ və daxİlİ orqan xəstəlİklərİ olan şəxslərə alkoqol İstİfadəsİ tövsİyə olunmur.